ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

รายละเอียดเพิ่มเติม