Display # 
Title Author Hits
ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1682
รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1892
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1585
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 1557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว Written by สิรีรัตน์ อัครพรวินิจ 3899