เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

thairicefair2020  

สรุปผลการดำเนินงานมหกรรมข้าว
และผลิตภัณฑ์ข้าวไทย 2563 
(Thai Rice Fair 2020)

download icon

thairicefestival2018  

สรุปผลการดำเนินงานเทศกาลข้าวไทย 2561
(Thai Rice Festival 2018)

download icon