รวมวิดีโอ

==Thai Version==

 

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

 

 

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

 

ข้าวทับทิมชุมแพ

 

 

ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

 

 

ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์

 

 

-------------------------------------------------------------

==English Version==

 

Organic Hom Mali Rice

 

Hommali Thungkula Rong Hai Rice

 

Tubtim Chum Phae Rice

 

Sang yod Muang Phatthalung Rice

 

Khao Rai Leum Pua Phetchabun

 

 

-------------------------------------------------------------

==Chinese Version==

 

Organic Hom Mali Rice

 

Hommali Thungkula Rong Hai Rice

 

Tubtim Chum Phae Rice

 

Sang yod Muang Phatthalung Rice

 

Khao Rai Leum Pua Phetchabun