ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

thai english

ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์

          เป็นข้าวเหนียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกตามวิถีชีวิตของชาวภูไท และมีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือข้าวจีไอ (GI)

แหล่งผลิต เขตพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์เฉพาะอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ เฉพาะตำบลนาโก และตำบลหนองห้าง และอำเภอนาคูเฉาะตำบลนาคูและตำบลบ่อแก้ว โดยมีผลผลิตเฉลี่ย 435 กิโลกรัมต่อไร่
คุณสมบัติ เป็นข้าวเหนียว เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่ม ไม่แฉะติดมือ และข้าวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิดหลายชั่วโมงจนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่ม
คุณค่าโภชนาการ นอกจากให้พลังงาน แล้วยังมีแคลเซียม ช่วยควบคุมการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นธาตุที่จำเป็นในการแข็งตัวของเลือด และฟอสฟอรัส ช่วนในการทำงานของสัญญาณประสาท และสำคัญต่อการทำงานของไตและโครงสร้างของกระดูกและฟัน
วิธีการหุง ข้าว : น้ำ = 1:1.5-2

Kaowong Kalasin

                Sticky rice is registered as a geographical indication or rice GI (GI) and was planted by the lifestyle of Phu Thai valley used to be the habitat of the dinosaurs. When cooked, is good flavor and softness, no sticky hands. In addition, When stored in a closed container for several hours. Retains the softness.Planted in area of Kalasin With an average yield of 435 kg per hectare. Cooking method: Rice : water = 1:1.5 - 2 (with the electric rice cooker)