ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

thai english

ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้

         ข้าวที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือก พันธุ์เจ๊กเชย ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองปลูกในพื้นที่ จังหวัดสระบุรี เป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพดี นุ่ม ไม่แฉะ ไม่แข็งกระด้าง ไม่เหนียวเละ  เมื่อหุงสุกจะร่วนเป็นตัวไม่เกาะกันเป็นก้อน หุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกจะนุ่ม ไม่แฉะ 

ลักษณะเด่น ข้าวสารมีคุณภาพดี มีอมิโลสูง หุงขึ้นหม้อ ร่วนเป็นตัว ไม่เกาะกัน ไม่บูดง่ายเนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็ง แต่มีความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง 
แหล่งผลิต จังหวัดสระบุรีและใกล้เคียง

 

การนึ่งข้าว

1. นำข้าวกล้องแช่น้ำสะอาด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง

2. หุงโดยตวงข้าว 1 ส่วน และน้ำ 1.5 ส่วน ก็จะได้ข้าวกล้องที่นุ่ม หอม อร่อย

Khao Jek Chuey Sao Hai ( rice)

        means specific native rice varieties named “Jek Chuey ” which grows   during  rainy season in some district of Saraburi province When It is well known for its good quality physical described as tender, crumbly and fluffy When make curry rice, the rice does not stretch. Even the cooked rice, the quality will not change.