ข้าวหอมกระดังงา

thailand 640

ข้าวหอมกระดังงา

ชนิด

ข้าวเจ้า

ประวัติพันธุ์

ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแปลงเกษตรกรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2552 นำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง โดยปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (Pure Line-Selection) ได้สายพันธุ์ PTNC09002-59

ลักษณะเด่น

1. เป็นข้าวเจ้ามีสีและมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา

2. มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก มากในข้าวกล้อง และมีปริมาณสังกะสีมากในข้าวกล้องงอก 

ผลผลิต

501 กิโลกรัมต่อไร่

แหล่งผลิต

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

การแปรรูป

อาหารว่าง เช่น ข้าวต้มมัด

การนึ่งข้าว

1. นำข้าวกล้องแช่น้ำสะอาด ประมาณ 4-6 ชั่วโมง

2. หุงโดยตวงข้าว 1 ส่วน และน้ำ 1.5 ส่วน ก็จะได้ข้าวกล้องที่นุ่ม หอม อร่อย