อบรมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์เบื้องต้น

iconPowerpoint ประกอบการสัมมนา

             - การขายข้าวออนไลน์ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด 

             - การวางแผนการตลาดข้าวแบบชาวนา โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

             - เทคนิคการเขียนโฆษณาเพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าออนไลน์

             - เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้ดึงดูดใจลูกค้าด้วยกล้องมือถือ

             - การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นและการประเมินประสิทธิผลออนไลน์ด้วย Google analytics

             - การสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการรับรู้และมัดใจลูกค้าในยุคปัจจุบัน