ข้าวสังข์หยดพัทลุง

   

ข้าวสังข์หยดพัทลุง

สุดยอดข้าวดีจากภาคใต้ของประเทศไทย

 

          ข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวเฉพาะถิ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นข้าวที่คนภาคใต้รู้จักกันมานานนับ 100 ปี  โดยสมัยก่อนชาวนานิยมปลูกไว้เป็นของกำนัลแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นบ้านใหม่ วันตรุษจีน หรือใช้สำหรับทำบุญตักบาตรข้าวสังข์หยดมีเมล็ดรูปร่างเรียวยาว ข้าวกล้องมีสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีความนุ่ม ย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุ

            ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวเจ้า ปลูกได้ปีละ1ครั้ง  ผลิตจากแหล่งปลูกธรรมชาติ      ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างทิวเขาบรรทัด กับทะเลสาบสงขลา พัทลุง  มีแหล่งน้ำและสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหาร   จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด

            ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวไทยพันธุ์แรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25549 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์GIโดยมีกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการรับรองคุณภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง  ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ GAP   ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ควบคู่กับระบบการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จึงมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

คุณค่าทางโภชนาการ

             ข้าวกล้องสังข์หยดมีลักษณะเมล็ดสีแดง มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ซึ่งช่อยชะลอความชรา และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ มีวิตามินบี ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา มีปริมาณไนอะซินสูง ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและผิวหนัง สาร ASGs ในข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยด ช่วยการทำงานของอินซูลินและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 

การแปรรูป: อาหารว่าง เช่น ข้าวเกรียบ ขนมทองพับ ขนมขี้มอด คุกกี้ และเครื่องดื่ม เช่น ชาชงพร้อมดื่ม จมูกข้าวสังข์หยด/เครื่องดื่มจากรำข้าว

แหล่งผลิต:ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง(GI) ตราสัญลักษณ์  ตราเขากลาง

   7 หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

   โทรศัพท์ (66)87-286-6446

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

-  มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ( GAP : Good Agricultural  Practice of Rice Production)

-  ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

-  มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (Certificate for Good Manufacturing Practices for Rice Mill : GMP )

-  ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ( OTOP 5 ดาว )

2. กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าว (มาตรฐานอินทรีย์) ตราสัญลักษณ์  ตราทุ่งชัยรอง

   400 หมู่ 5 ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   ประเทศไทย

   โทรศัพท์ (66)89-464-1187

   มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

   - มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand )

   - ผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ( OTOP 5 ดาว )

 

 

博他仑府的Sangyod

泰国南部优质大

 

     博他仑府的Sangyod米,是泰国博他仑府当地特有的大米品种,其在泰国南部人民中的名气至今已持续了100年。过去,农民总是喜欢种植这种大米,作为在重要场合献给尊贵的长辈的礼品,如:宋干节、乔迁之日、中国春节或者用于做善事施斋等。Sangyod 大米,形状细长,糙米呈红色,煮熟后口感柔然,易消化,适合老年人食用

     博他Sangyod稻米,一年一季,种植在自然环境中,即宋卡府和博他仑府地界的阶梯式山脉和大水湖之间的平地,拥有充足的水资源和肥沃的土壤,因而成为泰南大米和多种农作物的重要产区

     博他Sangyod米于2006623日向泰国商务部知识产权厅注册成为地理标志商品(GI),成为泰国第一个注册地理标志的大米品种。从而获得GI标识的使用权,而其生产过程受到博他仑Sangyod大米质量认证委员会的控制,需经过良好农业规范(GAP)的质量管理流程以及地理标志认证流程,因而没有农药残留

 

养价Sangyod糙米呈红色,能清除自由基,抗氧化,延缓衰老以及降低各种疾病患病率,如:心脏病、癌症、免疫系统紊乱等;含维他命B,能预防脚气病;烟酸含量高,促进神经系统和皮肤功能;Sangyod糙米中含有的酰化甾醇糖苷(ASGs)质,有助于胰岛素发挥作用,帮助控制血糖水平

加工形式:零食,如:脆米饼、脆皮饼、椰蓉米粉碎、饼干;饮料,如:速溶茶、Sangyod大米胚芽/米糠饮品等

产地:泰国南部,即:

1.Kao Klang村社区企业组织(GI标识

标: Kao Klang

地址:No. 7 Moo 13, Tambon Pan Tae, Amphoe Khuan Khanun, Phatthalung Province, Thailand.

电话: (66)87-286-6446

认证标

* 稻米生产的良好农业规范(Good Agricultural Practice of Rice Production : GAP

* 地理标志使用授权许

* 碾米厂的良好生产规范标准(Certificate for Good Manufacturing Practices for Rice Mill : GMP )

* 一村一品(OTOP)五星级产

2. Wichchalai Ruang Khao组织(有机标准

标: Tung Chai-Rong

地址:No. 400 Moo 5, Tambon Phanang Tung, Amphoe Khuan Khanun, Phatthalung Province, Thailand.

电话:(66)89-464-1187

认证标

* 泰国有机大米生产标准(Organic Thailand)

* 一村一品(OTOP)五星级产

 

 

Sangyod Rice

          Khao Sangyod Phattalung is originally grown in the Southern part of Thailand at Phattalung province. The difference of Khao Sangyod Phattalung from other rice varieties is: red seed coat layer which light red and dark red appear in the same grain. Cooked rice is soft and remains the same when cool down and delicious. In addition, it has high in protein, vitamin; especially niacin is about 3.97 mg, which is rather rear in the other rice varieties. Cooking method: Rice: water = 1:1.5 -2 (with the electric rice cooker)

 

Songyod Reis (Songyod Rice)

Ein braunroter Reis, der den niedrigen Amylose-Anteil in der Stärke des Korns besitzt. Daher wird er beim Kochen besonders weich.  Er enthält viele wichtigen Vitamine und Spurenelemente, zum Beispiel; Vitamin B1, Calcium und Phosphor. Vitamin B1 begünstigt unser Nervensystem, während Calcium und Phosphor sorgen zusammen für die Festigkeit von Knochen und Zähnen.