ข้าวก่ำล้านนา

thai english

ข้าวก่ำล้านนา

พันธุ์ข้าว

ข้าวก่ำล้านนา

ชนิด

ข้าวเหนียว

ประวัติพันธุ์

ข้าวก่ำล้านนา เป็นข้าวเหนียวดำที่เป็นอาหารของคนในถิ่นล้านนา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างนวัตกรรมในการเพาะปลูกและโภชนาของชุมชน โดยจะปลูกข้าวเหนียวขาวเป็นอาหารหลักในนาข้าว และจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้น้ำที่ผ่านนาข้าวเหนียวดำ นำสารที่เป็นสีของใบข้าว เมล็ดข้าว ที่เรียกว่า สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ไหลเข้าวนในนาเพื่อไล่แมลง และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่จะทำลายต้นข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่า “ข้าวก่ำ”เป็นพญา คือ เจ้าแห่งข้าวทั้งหลาย สามารถป้องกันผองภัยให้กับข้าวอื่นๆได้

ลักษณะเด่น

ข้าวที่มีเมล็ดข้าวสีม่วงหรือสีดำ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารแกมมาโอรีซานอล (Gamma oryzanol) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และมีวิตามินอี (Vitamin E) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายระดับสูง  

แหล่งผลิต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง  ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน  

มาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน GI (ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)

การแปรรูป ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมหวาน ในเทศกาลประเพณีต่างๆ ของชาวล้านนา เช่น งานเลี้ยงผี งานปอยหลวง งานกินก๋วยสลาก ได้แก่ ขนมจ๊อก ข้าวต้มหัวหงอก ข้าวหนุกงา และข้าวอีตู 

 

Khao kum Lanna

       Khao kum Lanna means  particular four black grain sticky rice varieties which annual grow in 9 upper northern provinces comprise of Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang, Lamphun, Phrae, Nan, Phayao and Mae Hong Son. The grain has violet or black color. It contains various high level of beneficial nutrients such as Oryzanol, Anthocyanin and Vitamin E.