กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานโครงการร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-05-26 13:57:09    43     9  • bytes