ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกวดราคาข้าวจ้างเหมาพัฒนาโมเดลการจับคู่ธุรกิจสินค้าข้าว ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)
  •   2023-06-17 10:47:30    61     32  • bytes  

  • bytes