ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


    ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

   

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
(นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่
เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากรชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นางสาวกัญจนัสม์ พาพล และ
นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมในงานดังกล่าว มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการเปิดงาน โดยภายงานได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศข้าว
จำนวน 3 ประเภทได้แก่ ข้าวหอมไทย ข้าวขาวพื้นนุ่ม และข้าวขาวพื้นแข็ง