กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
  •   2023-06-27 14:59:22    346     0

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัดกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
1. นายทศวรรษ จำปาทอง
  2. นายเกริกเกียรติ ไชยสุระ (ขึ้นบัญชี)
3. นางสาวพรรณวษา คำสุข  (ขึ้นบัญชี)
4. นางสาวกาญจนา เนียมกลิ่น  (ขึ้นบัญชี)
  5. นางสาวหทัยพัชร จินทนากร  (ขึ้นบัญชี)

2. การรายงานตัว
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว พร้อมใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน เพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (ห้อง 420) ชั้น 4 กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว อาคารกรมการข้าว