ชะลอการรายงานตัวพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว
  •   2023-06-30 16:25:00    141     0

ชะลอการรายงานตัวพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว

            ตามที่กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว ผ่านทางเว็ปไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นั้น

          กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ขอแจ้งชะลอการรายงานตัวพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร สังกัด กลุ่มส่งเสริมเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงการบริหารงานบุคคลากร หลักเกณฑ์ และการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอชะลอการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ออกไปก่อน ทั้งนี้ จะแจ้งวันและเวลาในการรายงานตัวอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต่อไป