กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานโครงการร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-10 09:44:20    24     1  • bytes