ประกาศกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-10 09:48:21    18     12  • bytes  

  • bytes  

  • bytes