กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-17 14:19:40    47     2  • bytes