กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดงานโครงการร้อยเรื่องเล่าจากข้าวไทย สู่วิถีใหม่อย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-08-25 08:57:52    31     3  • bytes