กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA-NOP) ของกลุ่มเกษตรกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  •   2023-09-15 17:24:15    22     4  • bytes