ข่าวกิจกรรม


กรมการข้าวลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทำระบบมาตรฐาน GMP

จัดทำระบบมาตรฐาน GMP

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-11-25 18:12:45

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนการทำงานเต็มกำลัง กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว จัดประชุมครั้งที่ 3/2564

ขับเคลื่อนการทำงานเต็มกำลัง กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว จัดประชุมครั้งที่ 3/2564

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-11-18 15:55:28

อ่านต่อ...

กรมการข้าวหารือแนวทางขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการรวบรวมผลผลิตข้าว ธกส.สุรินทร์

กรมการข้าวหารือแนวทางขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในการรวบรวมผลผลิตข้าว ธกส.สุรินทร์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-11-15 14:17:20

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้าวอินทรีย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-11-15 14:11:54

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรฐานข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรฐานข้าว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-11-15 13:52:41

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามการดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2564/65

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามการดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2564/65

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-10-25 20:56:58

อ่านต่อ...

กรมการข้าว จับมือกับตลาดไทร่วมกันจัดงานเส้นทางข้าวคุณภาพโดยกรมการข้าว สู่ตลาดคุณภาพ “ตลาดไท”

วันที่ 29 กันยายน 2564 กรมการข้าวและตลาดไท จัดพิธีเปิด โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-09-30 13:57:49

อ่านต่อ...

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมโครงการเอพีโอ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-07-26 14:13:43

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:13:13

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:11:42

อ่านต่อ...

ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:09:33

อ่านต่อ...

งานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:08:00

อ่านต่อ...