ข่าวกิจกรรม


กรมการข้าว จับมือกับตลาดไทร่วมกันจัดงานเส้นทางข้าวคุณภาพโดยกรมการข้าว สู่ตลาดคุณภาพ “ตลาดไท”

วันที่ 29 กันยายน 2564 กรมการข้าวและตลาดไท จัดพิธีเปิด โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-09-30 13:57:49

อ่านต่อ...

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมโครงการเอพีโอ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-07-26 14:13:43

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:13:13

อ่านต่อ...

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:11:42

อ่านต่อ...

ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:09:33

อ่านต่อ...

งานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:08:00

อ่านต่อ...

กรมการข้าวลงพื้นที่ตรวจโรงสีข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรอง GMP

เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ได้ลงพื้นที่ ณ โรงสีข้าวซแรย์ อทิตยา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-04-23 13:21:48

อ่านต่อ...

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าได้ลงพื้นที่ติดตามได้ลงพื้นที่ติดตามงาน

กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าได้ลงพื้นที่ติดตามได้ลงพื้นที่ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย พะเยา และจังหวัดกำแพงเพชร

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-04-23 11:24:50

อ่านต่อ...