ข่าวกิจกรรม


Sample project image

กรมการข้าว จับมือกับตลาดไทร่วมกันจัดงานเส้นทางข้าวคุณภาพโดยกรมการข้าว สู่ตลาดคุณภาพ “ตลาดไท”

วันที่ 29 กันยายน 2564 กรมการข้าวและตลาดไท จัดพิธีเปิด โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-09-30 13:57:49

อ่านต่อ...
Sample project image

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมโครงการเอพีโอ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-07-26 14:13:43

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:13:13

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:11:42

อ่านต่อ...

คลังความรู้