ข่าวกิจกรรม


Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-01-04 11:15:47

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มเกษตรกรและกระเช้าของขวัญ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวของกลุ่มเกษตรกรและกระเช้าของขวัญ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-12-19 13:45:11

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-09-21 16:08:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-09-21 16:06:45

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน