ข่าวกิจกรรม


Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพดี ครบวงจร ครั้งที่ 1/2566

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-06 15:37:42

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-05 10:33:14

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ณ กลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนหมู่5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-09-05 10:28:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว (นายโอวาท ยิ่งลาภ) เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่ เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2023-06-21 15:28:30

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน