ข่าวกิจกรรม


Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านทัพไทย

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-09-21 16:08:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเยี่ยมชมและติดตามกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-09-21 16:06:45

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการต่อยอดการผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-09-21 16:04:29

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวลงพื้นที่ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2022-06-27 09:19:27

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง