ข่าวกิจกรรม


Sample project image

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ

นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมโครงการเอพีโอ

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-07-26 14:13:43

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:13:13

อ่านต่อ...
Sample project image

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:11:42

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

โดย : กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว วันที่ 2021-06-30 21:09:33

อ่านต่อ...

คลังความรู้