งานกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”


    กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว โดยกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

   

“ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563  ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ไอศกรีมจากน้ำข้าวกล้องงอก ซูชิข้าวไทย ทูเล่ย์จากข้าว สลัดโรลน้ำสลัดจากข้าวและแซนวิชจากข้าว เข้าร่วมกิจกรรมการสาธิตให้แก่ประชาชนทั่วไปพร้อมแจกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ชิมฟรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่ไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก

01 tile