ติดตามงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์


    เจ้าหน้าที่กองพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามงาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ณ จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

   

รูปภาพ1.pngรูปภาพ2.png 

วันที่ 18 มีนาคม  2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ติดตามบริษัท พูนผล เทรดดิ้ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q โดยมีกรรมการผู้จัดการบริษัท พูนผล เทรดดิ้ง ดำกัด และผู้ดูแลสหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 2 รายให้สนใจเข้าร่วมรับมาตรฐานดังกล่าว และได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งให้กรมการข้าวดำเนินการต่อไป

รูปภาพ3.pngรูปภาพ5.pngรูปภาพ4.png

 วันที่ 19 มีนาคม  2564  เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าวได้ลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q และตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวของกลุ่ม โดยมีนายทองพูน อุ่นจิตต์ และ นางปรารถนา อุ่นจิตต์ ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพ7.jpg รูปภาพ6.jpg