กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว


    กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าว

   

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นำโดย นางสาวอาภาวี ศุภพงศ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ

ได้เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัด พะเยา เชียงใหม่ ตาก และกำแพงเพชร

01

กลุ่มสบู่น้ำนมข้าวอินทรีย์บ้านบัว

ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

02

กลุ่มข้าวฮ้าว

ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

03

กลุ่มผลิตข้าวบ้านแม่ขะปู

ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวังเชียงใหม่

04 1 04 2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำลืมผัว

ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

05 1 05 2

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด

ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร