กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว


    กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว

   

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว โดยกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าข้าว และกลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 เพื่อประชาสัมพันธ์เครื่องหมายตราพันธุ์แท้และเครื่องหมาย Q  และสำรวจความพร้อมและความต้องการในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยมี นายบาล บุญก้ำ หัวหน้ากลุ่ม เป็นผู้ประสานงาน โดยกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว ได้รับมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ ขอบข่ายที่ให้การรับรอง คือ แหล่งผลิตข้าวอินทรีย์กับการแปรรูปและการคัดบรรจุ มีพันธุ์ข้าวที่ผลิต คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวหอมมะลิ 105

26 02 63 baandokbua3
26 02 63 baandokbua
26 02 63 baandokbua2
26 02 63 baandokbua1