ข้าวก่ำล้านนา
  •   2021-06-30 21:16:51    53     0

ข้าวก่ำล้านนา เป็นข้าวเหนียวดำที่เป็นอาหารของคนในถิ่นล้านนา

ข้าวก่ำล้านนา

พันธุ์ข้าว

ข้าวก่ำล้านนา

ชนิด

ข้าวเหนียว

ประวัติพันธุ์

ข้าวก่ำล้านนา เป็นข้าวเหนียวดำที่เป็นอาหารของคนในถิ่นล้านนา เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างนวัตกรรมในการเพาะปลูกและโภชนาของชุมชน โดยจะปลูกข้าวเหนียวขาวเป็นอาหารหลักในนาข้าว และจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านา เพื่อให้น้ำที่ผ่านนาข้าวเหนียวดำ นำสารที่เป็นสีของใบข้าว เมล็ดข้าว ที่เรียกว่า สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ไหลเข้าวนในนาเพื่อไล่แมลง และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ที่จะทำลายต้นข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่า “ข้าวก่ำ”เป็นพญา คือ เจ้าแห่งข้าวทั้งหลาย สามารถป้องกันผองภัยให้กับข้าวอื่นๆได้

ลักษณะเด่น

ข้าวที่มีเมล็ดข้าวสีม่วงหรือสีดำ มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารแกมมาโอรีซานอล (Gamma oryzanol) สารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) และมีวิตามินอี (Vitamin E) ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายระดับสูง  

แหล่งผลิต

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง  ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน  

มาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน GI (ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)

การแปรรูปใช้เป็นวัตถุดิบในการทำขนมหวาน ในเทศกาลประเพณีต่างๆ ของชาวล้านนา เช่น งานเลี้ยงผี งานปอยหลวง งานกินก๋วยสลาก ได้แก่ ขนมจ๊อก ข้าวต้มหัวหงอก ข้าวหนุกงา และข้าวอีตู