ข้าวสังข์หยดพัทลุง
  •   2021-06-30 21:27:14    82     0

สุดยอดข้าวดีจากภาคใต้ของประเทศไทย

ข้าวสังข์หยดพัทลุง

สุดยอดข้าวดีจากภาคใต้ของประเทศไทย

 

          ข้าวสังข์หยดพัทลุง เป็นข้าวเฉพาะถิ่นของจังหวัดพัทลุงเป็นข้าวที่คนภาคใต้รู้จักกันมานานนับ 100 ปี  โดยสมัยก่อนชาวนานิยมปลูกไว้เป็นของกำนัลแก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือในเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นบ้านใหม่ วันตรุษจีน หรือใช้สำหรับทำบุญตักบาตรข้าวสังข์หยดมีเมล็ดรูปร่างเรียวยาว ข้าวกล้องมีสีแดง เมื่อหุงสุกจะมีความนุ่ม ย่อยง่ายเหมาะกับผู้สูงอายุ

            ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวเจ้า ปลูกได้ปีละ1ครั้ง  ผลิตจากแหล่งปลูกธรรมชาติ      ซึ่งเป็นพื้นที่ราบระหว่างทิวเขาบรรทัด กับทะเลสาบสงขลา – พัทลุง  มีแหล่งน้ำและสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหาร   จึงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของภาคใต้ รวมทั้งเป็นแหล่งกำเนิดผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด

            ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงเป็นข้าวไทยพันธุ์แรกที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 25549 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยให้ใช้ตราสัญลักษณ์GIโดยมีกระบวนการผลิตภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการการรับรองคุณภาพข้าวสังข์หยดพัทลุง  ผ่านระบบการจัดการคุณภาพ GAP   ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ควบคู่กับระบบการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  จึงมีความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

คุณค่าทางโภชนาการ

             ข้าวกล้องสังข์หยดมีลักษณะเมล็ดสีแดง มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ซึ่งช่อยชะลอความชรา และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ มีวิตามินบี ช่วยป้องกันโรคเหน็บชา มีปริมาณไนอะซินสูง ช่วยในการทำงานของระบบประสาทและผิวหนัง สาร ASGs ในข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยด ช่วยการทำงานของอินซูลินและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

 

การแปรรูปอาหารว่าง เช่น ข้าวเกรียบ ขนมทองพับ ขนมขี้มอด คุกกี้ และเครื่องดื่ม เช่น ชาชงพร้อมดื่ม จมูกข้าวสังข์หยด/เครื่องดื่มจากรำข้าว

แหล่งผลิต:ภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่

1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง(GI) ตราสัญลักษณ์  ตราเขากลาง

   7 หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ประเทศไทย

   โทรศัพท์ (66)87-286-6446

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

-  มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว ( GAP : Good Agricultural  Practice of Rice Production)

-  ใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

-  มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงสีข้าว (Certificate for Good Manufacturing Practices for Rice Mill : GMP )

-  ผลิตภัณฑ์ระดับ ดาว ( OTOP 5 ดาว )

2. กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าว (มาตรฐานอินทรีย์) ตราสัญลักษณ์  ตราทุ่งชัยรอง

   400 หมู่ ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง   ประเทศไทย

   โทรศัพท์ (66)89-464-1187

   มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

   - มาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand )

   - ผลิตภัณฑ์ระดับ ดาว ( OTOP 5 ดาว )