รายงานผลการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ


    นางสาวเขมณัฏฐ์ พุกพูล เข้าร่วมโครงการเอพีโอ

   

โครงการเอพีโอ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องความร่วมมือระหว่างการเกษตร การผลิต และกาค้าปลีกในประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 33 คน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมถ่ายทอดสัญญาณดิจิทัลผ่านโปรแกรม Zoom 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม